Project Typhoon

Groep 5-8 | Project typhoon

Wind is spannend en zet in beweging; gecontroleerd en ongecontroleerd. In dit project wordt kennis van wind(energie) letterlijk vertaald en verteld door middel van dans.

Duur: 2x90 minuten.
Kosten: €210,-

recente activiteiten
initiatief van